Finansowanie

 

Znamy się na finansowaniu. Mądre finansowanie jest ważną częścią budowy domu. Potrafimy odpowiednio połączyć produkty bankowe, wiemy, gdzie otrzymają Państwo najniższe oprocentowanie swojego kredytu. W naszym modelu finansowania porównujemy zawsze najlepsze oferty na rynku, a Państwo decydują o ostatecznym wyborze. Współpracujemy z ponad 20 bankami hipotecznymi, a specjalizujemy się w trudnych skomplikowanych sytuacjach.

Dlaczego warto skontaktować się z naszym doradcą kredytowym?

– Oferty wszystkich najlepszych banków dostępne są w jednym miejscu

– oferujemy szeroki zakres kredytowania

– okres kredytowania do 40 lat

– możliwość skredytowania do 90 % wartości nieruchomości dla kredytu w złotych

– zawsze dobieramy najlepsze rozwiązanie do potrzeb Klienta

– Kredyty za naszym pośrednictwem są często tańsze niż w bankach

– Szybsza wypłata kredytu dzięki dostępowi do uproszczonych procedur

– Wysoka skuteczność – jedna z najwyższych na rynku

– kredyt dostępny również w walutach obcych – dla klientów uzyskujących dochody w danej walucie

Banki z którymi współpracujemy

anna-rybka

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem kredytowym:

Anna Kamińska-Rybka nr tel : 730 816 780

 

 

 

 

Formularz szybkiego kontaktu


Rządowa dopłata- Mieszkanie dla Młodych

images
Skorzystaj z rządowej dopłaty Mieszkanie Dla Młodych
Od 1 stycznia 2014 r. młode małżeństwa oraz osoby samotne do 35 roku życia mogą liczyć na dofinansowanie wkładu własnego przy zakupie pierwszej w życiu nieruchomości. Zamierzający realizować budowę swojego domu indywidualnie, tzw. systemem gospodarczym, mogą liczyć na zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Już dziś możecie Państwo zakupić projekt domu objęty założeniami programu.
Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją wyjątkowych projektów domów MDM o powierzchni do 110 m2 w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”.
MDM
projekty domów o powierzchni do 100 m2*
MDM+3
dodatkowe projekty domów o powierzchni od 100 -110 m2*
Dla rodzin które w dniu przystąpienia do programu wychowują przynajmniej trójkę dzieci.

W projektach architektoniczno – budowlanych ARCHON+ wskaźniki powierzchniowe zostały policzone zgodnie z normami budowlanymi. W przypadku ustalania wielkości powierzchni użytkowej na potrzeby ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, konieczne jest odwołanie się do aktów prawnych i interpretacji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w tym zakresie.

Zgodnie z nimi, za pomieszczenia nie zaliczane do powierzchni użytkowej, branej za podstawę do ustalenia prawa do skorzystania z programu „Mieszkanie dla Młodych” w szczególności należy uznać: piwnice, garaż, kotłownię, strych, pralnię, suszarnię, pomieszczenia z urządzeniami grzewczymi oraz komórki przeznaczone do przechowywania opału.

Czytaj więcej – mib.gov.pl/2-Budowadomujednorodzinnego.htm

Jakie banki udzielają kredytu w ramach programu?

W programie udział zadeklarowało 11 największych banków. Dwa z nich mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i już udzielają kredytów z dopłatą w ramach programy „Mieszkanie dla Młodych”.
– PKO Bank Polski (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna)
– Bank PEKAO SA (Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna)

Decyzję o zakwalifikowaniu konkretnego budynku do programu „Mieszkanie dla Młodych” w przypadku ubiegania się o dopłatę wkładu własnego podejmują oddziały poszczególnych banków, a w przypadku ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych odpowiednie urzędy skarbowe.
Dla kogo jest program „Mieszkanie dla Młodych”?

Z programu „Mieszkanie dla Młodych” może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest właścicielem lub współwłaścicielem innego domu lub mieszkania (nie posiada również spółdzielczego własnościowego prawa do domu lub mieszkania) oraz złoży wniosek o dofinansowanie najpóźniej do końca roku kalendarzowego w którym ukończy 35 lat. (W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka).
Jakie nieruchomości obejmuje program?

Program dotyczy nowo wybudowanych mieszkań oraz domów jednorodzinnych nabytych bezpośrednio od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku domów jednorodzinnych dopuszczalna jest budowa systemem gospodarczym (wtedy dofinansowanie przyjmuje postać zwrotu części podatku VAT).

Powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu nie może przekraczać:
75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
85 m2 dla mieszkania i 110 m2 dla domu jednorodzinnego
w przypadku rodzin wychowujących przynajmniej trójkę dzieci.

Zmiany po 1 września 2015 roku

Kluczową zmianą w ustawie jest możliwość kupna mieszkania na rynku wtórnym. Do tej pory program „Mieszkanie dla Młodych” obejmował jedynie mieszkania nowe – od dewelopera.
Oprócz rynku wtórnego dofinansowanie obejmie także mieszkanie, które powstało w wyniku adaptacji np. strychu, czy starej kamienicy.
Z dofinansowania będą mogli skorzystać także członkowie spółdzielni. Będą oni musieli podpisać umowę ze spółdzielnią na budowę mieszkania. Na jej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania.

Uwzględniono również potrzeby rodzin wielodzietnych:

Dla rodzin z trójką lub więcej dzieci zwiększono dofinansowanie wkładu własnego z 15 do 30 proc. wartości odtworzeniowej mieszkania. W przypadku osób i rodzin z dwójką dzieci dofinansowanie to zwiększono z 15 do 20 procent.
Dla takich kredytobiorców nowe przepisy przewidują też m.in. zwiększenie powierzchni mieszkaniowej, od której będzie liczona dopłata z obecnych 50 mkw do 65 mkw. Ponadto, nie będzie ich obowiązywał limit wieku czy konieczność kupna pierwszego mieszkania.

Indywidualna budowa domu – zwrot podatku VAT
Osoby, które zamierzają budować swój dom indywidualnie- czyli tak zwanym systemem gospodarczym niestety nie mogą liczyć na dofinansowanie wkładu własnego. Zgodnie z art. 3 ustawy dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane wyłącznie w związku z zakupem domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała ten dom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. przy zakupie domu od dewelopera).

Osoby zamierzające budować swój dom jednorodzinny systemem gospodarczym mogą liczyć na zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Muszą spełniać opisane powyżej warunki dotyczące wieku inwestorów i powierzchni domu.

Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: mib.gov.pl/2-Budowadomujednorodzinnego.htm
Wysokość zwrotu.

Wysokość zwrotu uzależniona jest przede wszystkim od łącznej kwoty udokumentowanych fakturami wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Zwrot na jaki można liczyć równy jest:

68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, dla stawki 22%,
65,22% – dla stawki 23%
62,50% – dla stawki 24%
60% – dla stawki 25%

Maksymalna wysokość zwrotu jest określona jako 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (cenę 1m2 powierzchni użytkowej podaje co kwartał na swojej stronie Główny Urząd Statystyczny).

Osoby, które zamierzają kupić dom od dewelopera, mogą liczyć na dofinansowanie wkładu własnego. Aby skorzystać z programu trzeba wziąć kredyt mieszkaniowy na co najmniej 50% ceny domu (w walucie polskiej, na min. 15 lat).

W ramach programu Mieszkanie dla Młodych można liczyć na jednorazowe dofinansowanie wkładu własnego:

Single i bezdzietne małżeństwa mogą liczyć na dofinansowanie 10% wartości odtworzeniowej* nabywanego mieszkania lub domu. Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2 podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m2.
Małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia w wysokości 15% nabywanego mieszkania lub domu.

Jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka.

* Wartość odtworzeniowa ustalana jest w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową danego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania/domu i wartości wskaźnika).

Więcej informacji na temat programu „Mieszkanie dla Młodych” na stronie http://rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych?dzial=informacje oraz na stronie Ministerstwa: mib.gov.pl/2-Budowadomujednorodzinnego.htm