Jak uzyskać kredyt
dom dobrze zbudowany...

untitled

 

Jak dostać kredyt mieszkaniowy z dopłatą

POMAGAMY W UZYSKANIU KREDYTU HIPOTECZNEGO*

Budowanie i kupno domów cieszy się coraz większą popularnością. Według badań GUS w pierwszej połowie tego roku inwestorzy indywidualni mieli największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych. Domy przyciągają bowiem nie tylko swoją przestrzenią, mniejszym kontaktem z hałaśliwymi sąsiadami, czy możliwością posiadania ogrodu, ale także ceną. Według Dziennika Gazety Prawnej koszt budowy metra kwadratowego domu to około 3 tys. PLN, podczas gdy cena metra kwadratowego mieszkania w dużych miastach to nawet ponad dwa razy tyle.

Dlaczego warto budować z deweloperem?

Jeśli Cię stać, lepiej będzie, jeśli kupisz dom od dewelopera lub zlecisz budowę pod klucz. To rady całkiem na serio. Nie zawsze warto bawić się w budowlane klocki. Stawianie domu to bardzo trudne zadanie. Idąc na gotowe, skup tylko aktywność na zatrudnieniu inspektora nadzoru. Dopilnuj, by kontrolował jakość budowania i odebrał technicznie budynek. I już mieszkasz!

Dokumenty, dokumenty…

Kredyt na budowę domu nie różni się znacząco od zwykłego kredytu zaciąganego na zakup nieruchomości. Można z niego sfinansować nie tylko budowę, ale także zakup działki. Jeśli już się ją posiada, to często może ona stanowić wkład własny. – Budowa systemem gospodarczym jest popularną metodą w Polsce. Banki nie stawiają przeszkód przy finansowaniu tego typu operacji – wyjaśnia Paweł Stola, analityk portalu Hiponet. Wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać kredyt mieszkaniowy na budowę domu są podobne do tych, jakie są stawiane w przypadku jego zakupu. Różnica polega jednak na większej liczbie potrzebnych dokumentów, jakie należy przedstawić w banku, jak i na sposobie oraz warunkach wypłaty takiego kredytu. – Podstawowymi dokumentami w takim przypadku są: odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, pozwolenie na budowę, projekt techniczny, dziennik budowy oraz kosztorys prac budowlanych. Niektóre banki mogą także wymagać, aby budowa była prowadzona przez generalnego wykonawcę, czyli firmę budowlaną – wylicza Paweł Stola.

Gdy inwestor postanawia wybudować dom bez dewelopera, sporą trudność stanowi oszacowanie wysokości potrzebnego kredytu . Warto zaciągnąć go w wyższej kwocie, niż wskazują wyliczenia kosztów, gdyż pojawić się mogą nieprzewidziane wydatki. Zdarza się bowiem, że dochodzi do nagłej awarii lub kradzieży materiałów budowlanych. Jeśli kredyt okaże się za niski, mogą pojawić się problemy z uzyskaniem dodatkowej kwoty od banku.

Kolejną sprawą, jaką należy uwzględnić jest czas trwania budowy . Bank wymaga określenia terminu zakończenia prac. Analityk portalu Hiponet podpowiada, że najlepiej wyznaczyć go z dużym marginesem błędu. Nieoczekiwane okoliczności, takie jak długa i mroźna zima, mogą spowodować spore opóźnienia. – Jeżeli przekroczy się ustalony termin, należy poinformować o tym bank. W większości przypadków wystarczy podpisać aneks do umowy przesuwający datę zakończenia prac. Może być on jednak płatny – mówi Paweł Stola.

Kredyt w kawałkach

O ile kredyt na zakup nieruchomości wypłacany jest jednorazowo, to kredyt na budowę przyznawany jest w transzach , po ukończeniu kolejnych etapów budowy . Aby wypłacić kolejną należy udokumentować postęp prac i uzyskać pozytywną ocenę banku. Często trzeba przedstawić w banku zdjęcia z budowy oraz dziennik budowy z wpisami poświadczającymi rozwój projektu. Niektóre instytucje kredytujące wymagają natomiast wizyty swojego przedstawiciela na budowie, który oceni postęp prac. Taka inspekcja jest zazwyczaj płatna i waha się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Kiedyś w wielu bankach należało przedstawiać faktury za poszczególne prace i materiały, ale dziś jest to już rzadkością.

W przypadku kredytu walutowego wysokość transzy przeliczana jest po aktualnym kursie . Może się więc okazać, że kolejna wypłata będzie niższa od oczekiwanej. Część banków ustala jednak kwotę, jaka ma być wypłacona w PLN i dopiero potem przelicza ją na obcą walutę – wtedy natomiast podnieść się może ogólna kwota kredytu w walucie, w jakiej posiada się zobowiązanie.

Zaciągając kredyt na budowę domu można także liczyć na karencję w spłacie . Oznacza to, że spłatę pełnych rat można zacząć dopiero po uzyskaniu wszystkich transz, ale nie później niż po 24 miesiącach (chyba, że umowa stanowi inaczej). – Po wypłacie pierwszej transzy kredytobiorca spłaca tylko część odsetkową od niej, a nie od całego kredytu. Po każdej następnej wypłacie kwota odsetek się zwiększa, ponieważ uruchamiana jest coraz większa część kredytu. Po wypłacie ostatniej transzy następuje spłata całej raty kapitałowo-odsetkowej – tłumaczy Paweł Stola, Hiponet.

Na osłodę trudów związanych z finansowaniem i nadzorowaniem budowy warto dodać, że niektóre osoby budujące dom mogą liczyć na dofinansowanie w ramach rządowego programu dopłat do kredytów. Jak zaznacza Paweł Stola, powierzchnia użytkowa takiej nieruchomości nie może jednak przekraczać 140 mkw.

 

 Co z “Rodzina na swoim” w 2013 roku?

Rodzina na swoim to jeden z pomysłów rządu na zwiększenie ilości osób zainteresowanych zakupem mieszkania lub domu poprzez kredyt hipoteczny. Dzięki programowi możemy uzyskać znaczną dopłatę do odsetek od pożyczki mieszkaniowej przez 8 lat. Jednak by dostać tego typu dofinansowanie musimy spełnić kilka podstawowych warunków.

Aby uzyskać preferencyjny kredyt hipoteczny z dopłatami musimy być przede wszystkim rodzicami samotnie wychowującymi dziecko (niepełnoletnie, na które jest przyznawany jest zasiłek lub do uczące się do 25. roku życia) lub znajdować się w związku małżeńskim. Ponad to nie możemy posiadać już innego kredytu przyznanego na zasadach preferencyjnych oraz nie możemy być właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania/domu. Jeśli jesteśmy już najemcami mieszkania lub przysługuje nam prawo do lokalu spółdzielczego, wówczas przed ubieganiem się o preferencyjny kredyt hipoteczny musimy się zobowiązać do zrzeczenia z powyższego prawa.

Nie tylko kredytobiorca musi spełniać odpowiednie warunki. Preferencyjny kredyt mieszkaniowy Rodzina na Swoim jest przyznawany na zakup istniejącego lub powstającego domu bądź mieszkania, rozbudowę/przebudowę budynku mieszkalnego, adaptację lokalu w celach inne niż mieszkaniowe. Ponad to dotację możemy uzyskać, gdy powierzchnia użytkowa w naszej nieruchomości nie przekracza 75 m2 w przypadku mieszkania oraz 140 m2, jeśli chodzi o domy jednorodzinne. Inwestycja tego typu nie może również przekraczać średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 pomnożonego przez 1,4 (w przeliczeniu na 1m2). Najniższy wskaźnik jest obecnie w Kielcach, natomiast najwyższy naturalnie w Warszawie. Ponad to nasz planowany zakup musi znajdować się na terenie Polski.

Niestety nie wszystkie banki oferują kredyt mieszkaniowy w programie „Rodzina na swoim”. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie rady specjalisty lub wsparcie neutralnego doradcy kredytowego.